P 1 G - Bloggen

Den 13 maj 2016 inleddes arbetet med att promota den kommande boken om P 1 G, Kungliga Göta Pansarlivgardes kompani på Gotland. Kompaniet sattes upp under beredskapsåren, då Andra Världskriget rasade. Det ingick formellt i den svenska krigsorganisation från den 1 april 1944 till den 1 april 1963, då P 1 G och I 18 slogs samman och bildade P 18.

Ett enormt arbete ligger bakom boken som just nu befinner sig i tryck.

Med närmare 14 dagar till release är det en spännande väntan som råder, och under tiden tänkte jag ta fram denna sida som ett led i att promota boken. En bok som innehåller drygt 400 foton och illustrationer, de flesta av dem aldrig tidigare publicerade!

Boken innehåller ögonvittnesskildringar från de befäl och soldater som tjänstgjorde vid P 1 G. Detta backas upp med källmaterial från P 1 G arkiv vid Krigsarkivet i Stockholm som aldrig tidigare bearbetats i skriftlig form. Boken går in på djupet i de erfarenheter som gjordes på Gotland - en ö som med sitt geografiska läge var en viktig del av Sveriges försvar.

Här skildras uppgifter och bilder på ett tiotal svenska stridsfordonstyper, framförallt (parentesen avser tiden då de var i aktiv tjänst på ön):
Stridsvagn m/37 (1943-1953)
Pansarbil m/41 (1943-1951)
Stridsvagn m/42 (1944-1945)
Stridsvagn m/41 S II (1945-1954)
Stridsvagn m/40 K (1954-1960)
Infanterikanonvagn 102 (1958-1962)
Stridsvagn 74 (1959- )
Pansarvärnskanonvagn m/43 (1961- )

Arbetet har i princip följts av dilemmat - "ett svar föder oftast två nya frågor".

Over n out!
/ T