Några månader senare...

Efter en mycket intensiv och spännande vår är man tillbaka i vardagen.
Boken har tagits emot på ett fantastiskt sätt - en härlig känsla att framförallt de som var med, där och då, känner igen sig och gläds åt innehållet i boken. Det var ju främst för de som jag satte ihop historiken!

Arbetet fortsätter, om än i en mänskligare takt, och något fotoalbum och ytterligare handlingar från Krigsarkivet har framkommit. Sambon hävdar att det kommer resultera i en andra bok, men jag är betydligt mer blygsam då inga direkta felaktigheter eller brister i boken ännu har blottats. Hur jag skall använda materialet vet jag inte i nuläget, men insamlingen fortgår. 

Senaste nytt är bl.a. lite klargöranden kring KP-bilarnas vara och icke-vara under början av 1950-talet, spår kring överföringen av stridsvagn m/40 K från P 2 i Hässleholm till P 1 G samt, framförallt - spårningen av en gruppchef strv vid P 1 G år 1949/50 med hälsan i behåll som kunnat bekräfta och fylla på med historier och episoder från denna händelserika årsklass.