Forskningen lever!

1998 började mitt intresse för vad som skulle mynna i en bok om P 1 G för några år sedan.
Där och då när allt började var många tankar, drömmar och förhoppningar mest en utopi.
I samband med mitt besök på Krigsarkivet i Stockholm den 10 januari 2018 återfanns, till slut, något som jag länge drömt om men knappast vågat hoppas på att hitta - en förteckning över de pansarsoldater som sändes från Strängnäs till Gotland för att göra beredskapstjänst på pansarbilar där under 1943-44.

I två omgångar sändes pansarsoldater till ön, först hösten 1943 och sedan våren 1944.
Dessa få var unika i sitt slag, och pansarbilarna man disponerade var unika i sitt slag och användes i fältförband endast detta år.

Nu jobbar jag febrilt med att söka kontakt med anhöriga till dessa pansarsoldater, med hopp om nya kontakter, nya berättelser och framförallt nya fotografier!

En första träff har redan gett resultat, tre nya foton på pansarbil m/41 under tjänstgöring i Strängnäs - innan man sändes till Gotland. Jag är lika stolt som jag är förhoppningsfull!
Utan stödet från de anhöriga, barnen till dessa fäder, hade jag aldrig varit så framgångsrik i min forskning så än en gång - TACK!